Giải câu 5 trang 64 SBT địa 10

Giải câu 5 trang 64 SBT địa 10, Bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động được gọi là

Quảng cáo

Đề bài

Bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động được gọi là

A. nguồn lao động.

B. lao động đang hoạt động kinh  tế.

C. lao động có việc làm.

D. những người có nhu cầu về việc làm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức cơ cấu xã hội - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động được gọi là nguồn lao động.

Chọn: A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 23: Cơ cấu dân số
Gửi bài