Giải câu 3 trang 64 SBT địa 8

Giải câu 3 trang 64 sách bài tập Địa lí 8, Ghi chữ Đ vào ô trước ý đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Ghi chữ Đ vào ô trước ý đúng.

Chúng ta phải khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản vì

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức vấn đề khai thác và sử dụng khoáng sản - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Chúng ta phải khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản vì

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải