Giải câu 1 trang 101 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 101 sách bài tập Địa lí 10, Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành

A. vận tải đường ô tô.

B. vận tải đường sắt.

C. vận tải đường sông.

D. vận tải đường ống.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức vận tải đường sắt - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành vận tải đường sắt. 

Chọn: B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Giải câu 2 trang 101 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 101 SBT địa 10

  Giải câu 2 trang 10 sách bài tập Địa lí 101, Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước và châu lục?

 • Giải câu 3 trang 102 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 102 SBT địa 10

  Giải câu 3 trang 102 sách bài tập Địa lí 10, Nhược điểm chính của ngành vận tải đường sắt là

 • Giải câu 4 trang 102 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 102 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 102 sách bài tập Địa lí 10, Tiện lợi, cơ động, thích nghi cao với các điều kiện địa hình là ưu điểm của ngành

 • Giải câu 5 trang 102 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 102 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 102 sách bài tập Địa lí 10, Điền nội dung thích hợp vào các chỗ trống (...)

Gửi bài tập - Có ngay lời giải