Giải câu 2 trang 101 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 10 sách bài tập Địa lí 101, Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước và châu lục?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước và châu lục?

A. Nông nghiệp.               B. Công nghiệp.

C. Dịch vụ.                        D. Du lịch.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đường sắt - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành công nghiệp ở các nước và châu lục.

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải