Giải câu 4 trang 102 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 102 sách bài tập Địa lí 10, Tiện lợi, cơ động, thích nghi cao với các điều kiện địa hình là ưu điểm của ngành

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Tiện lợi, cơ động, thích nghi cao với các điều kiện địa hình là ưu điểm của ngành

A. vận tải đường ô tô.

B. vận tải đường sắt.

C. vận tải đường sông.

D. vận tải đường ống.    

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức vận tải đường ô tô - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Tiện lợi, cơ động, thích nghi cao với các điều kiện địa hình là ưu điểm của ngành vận tải đường ô tô.

Chọn: A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải