Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương V - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương V - Sinh 12

Đề bài

Câu 1: Bệnh nào sau đây ở người là do đột biến gen gây ra?

A. Ung thư máu.                                B. Đao.

C. Claiphentơ.                                    D. Thiếu máu hình liềm.

Câu 2: Cơ chế làm xuất hiện các khối u trên cơ thể người là do

A. các đột biến gen.                           B. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

C. tế bào bị đột biến xôma.                D. tế bào bị đột biến mất khả năng kiểm soát phân bào.

Câu 3: bệnh nào sau đây được xác định bằng phương pháp di truyền học phân tử?

A. Bệnh hồng cầu hình liềm.                                      B. Bệnh bạch tạng.

C. Bệnh máu khó đông.                                             D. Bệnh mù màu đỏ-lục.

Câu 4: Người mắc hội chứng Đao tế bào có

A. NST số 21 bị mất đoạn.                                         B. 3 NST số 21.

C. 3 NST số 13.                                                          D. 3 NST số 18.

Câu 5: Ở người, hội chứng Claiphentơ có kiểu nhiễm sắc thể giới tính là:

A. XXY.                                B. XYY.                                 C. XXX.                     D. XO.

Câu 6: Khoa học ngày nay có thể điều trị để hạn chế biểu hiện của bệnh di truyền nào dưới đây?

A. Hội chứng Đao.                                         B. Hội chứng Tơcnơ.

C. Hội chứng Claiphentơ.                              D. Bệnh phêninkêtô niệu.

Câu 7: Nguyên nhân của bệnh phêninkêtô niệu là do

A. thiếu enzim xúc tác chuyển hóa phenylalanin thành tirôzin.

B. đột biến nhiễm sắc thể.

C. đột biến thay thế cặp nuclêôtit khác loại trong chuỗi B-hêmôglôbin.

D. bị dư thừa tirôzin trong nước tiểu.

Câu 8: Ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học người vào y học, giúp giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền và điều trị trong một số trường hợp bệnh lí gọi là

A. Di truyền học.                                           B. Di truyền học Người.

C. Di truyền Y học.                                        D. Di truyền Y học tư vấn.

Câu 9: Phát biểu nào không đúng khi nói về bệnh di truyền phân tử?

A. Bệnh di truyền phân tử là bệnh di truyền được nghiên cứu cơ chế gây bệnh ở mức phân tử.

B. Thiếu máu hồng cầu hình liềm do đột biến gen, thuộc về bệnh di truyền phân tử.

C. Tất cả các bệnh lí do đột biến, đều được gọi là bệnh di truyền phân tử.

D. Phần lớn các bệnh di truyền phân tử đều do các đột biến gen gây nên.

Câu 10: Hiện tượng tế bào phân chia vô tổ chức thành khối u và sau đó di căn được gọi là

A. ung thư.                 B. bướu độc.               C. tế bào độc.              D. tế bào hoại tử.

Câu 11: Việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của gen bị đột biến gọi là

A. liệu pháp gen.                                            B. sửa chữa sai hỏng di truyền.

C. phục hồi gen.                                             D. gây hồi biến.

Câu 12: Một số bệnh tật ở người có liên kết giới tính là  

A. máu khó đông, mù màu, dính ngón tay 2, 3.         B. điếc di truyền, dính ngón tay 2 và 3.  

C. máu khó đông, hội chứng Down, bạch tạng.        D. mù màu, câm điếc bẩm sinh, bạch tạng.

Câu 13: Tuổi của mẹ có ảnh hưởng đến tần số sinh con bị: 

A. Bệnh hồng cầu hình liềm                                       B. Hội chứng suy giảm miễn dịch       

C. Hội chứng Down                                                   D. Bệnh phenyl-keto niệu niệu

Câu 14: Trong các bệnh dưới đây, bệnh nào do lệch bội NST thường?

A. Bệnh máu khó đông           B. Bệnh ung thư máu         C. Bệnh mù màu          D. Bệnh Down

Câu 15: Cơ chế hình thành thể ĐB gây hội chứng XXX ở người:

A. Cặp NST XX không phân li trong giảm phân          

B. Cặp NST XX không phân li trong nguyên phân

C. Cặp NST XY không phân li trong giảm phân          

D. Cặp NST XY không phân li trong giảm phân

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

D

D

A

B

AD

6

7

8

9

10

D

A

D

C

A

11

12

13

14

15

A

B

C

C

A

 

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải