Bài 2 trang 132 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 132 SGK Sinh 12

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ. Hãy giải thích cơ chế hình thành loài bông mới có bộ NST 2n = 52.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hóa

Lời giải chi tiết

Ta thấy loài bông trồng ở Mĩ có 52 NST nhưng có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ ⟹ mang bộ NST lưỡng bội của 2 loài: loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn và loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ.

Loài bông trồng ở Mĩ này được hình thành nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải