Theo em nhiệt độ cao có thế ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen tổng hợp mêlanin như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 56 SGK Sinh học 12

Quảng cáo

Đề bài

Theo em nhiệt độ cao có thế ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen tổng hợp mêlanin như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các vùng thân trên cơ thể thỏ có lông màu trắng nhưng các đầu mút tai, đuôi, chi lại có lông màu đen.

Lời giải chi tiết

Những tế bào ở đầu mút cơ thể có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ ở phần thân nên chúng có khả năng tổng hợp được sắc tố mêlanin làm cho lông đen. Các tế bào ở vùng thân có nhiệt độ cao hơn nhưng gen của chúng lại không được biểu hiện (không tổng hợp được sắc tố mêlanin) nên lông có màu trắng.

→ Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim tham gia vào điều hòa biểu hiện gen. Nhiệt độ cao làm biến tính protein đặc biệt là một số loại mẫn cảm với nhiệt độ. Khi enzim bị mất chức năng do nhiệt độ cao thì có thể mêlanin không được tổng hợp nên lông có màu trắng.

→ Nhiệt độ cao làm các gen tổng hợp melanin không biểu hiện được nên lông có màu trắng.

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Gửi bài