Bài 4 trang 190 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 190 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Kiểu hệ sinh thái nào sau đây có đặc điểm: năng lượng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất và có số lượng loài hạn chế?

A. Hệ sinh thái biển.

B. Hệ sinh thái thành phố.

C. Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới.

D. Hệ sinh thái nông nghiệp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các kiểu hệ sinh thái

Lời giải chi tiết

Đây là đặc điểm của hệ sinh thái nông nghiệp.

Chọn D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 42. Hệ sinh thái
Gửi bài