Bài 6 trang 65 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 6 trang 65 SGK Sinh 12

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 10. Đột biến có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể ba ở loài này?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thể ba là thể đột biến có một cặp NST có 3 chiếc. Kí hiệu bộ NST là 2n + 1

Lời giải chi tiết

Số cặp NST ở loài này là n = 5 ⟹ số loại thể ba tối đa là 5 (khác với số kiểu gen của thể ba).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải