Gen

Khái niệm gen, bản chất của gen

Quảng cáo

GEN

Gen là một đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit hay ARN.

Từ định nghĩa gen ta thấy: Gen có bản chất là ADN, trên một phân tử ADN chứa rất nhiều gen.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài