Quần thể là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 68 SGK Sinh học 12

Đề bài

Quần thể là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Khái niệm quần thể

Lời giải chi tiết

Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong 1 sinh cảnh, cùng 1 thời gian xác định, các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối tạo ra thế hệ mới.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài