Bài 5 trang 45 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 45 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Thế nào là gen đa hiệu?

A. Gen tạo ra nhiều loại mARN.

B. Gen điều khiển sự hoạt động của các gen khác.

C. Gen mà sản phẩm của nó có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau.

D. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả rất cao.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Khái niệm gen đa hiệu

Lời giải chi tiết

Gen đa hiệu là gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài