Bài 3 trang 132 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 132 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Giải thích cơ chế hình thành loài mới bằng con đường đa bội hoá.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Hình thành loài bằng cơ chế lai xa và đa bội hóa

Lời giải chi tiết

- Cơ thể lai khác loài thường bất thụ, đa bội hóa cơ thể lai khác loài để có cơ thể lai chức 2 bộ NST của bố mẹ, quá trình giảm phân sẽ diễn ra bình thường và con lai trở nên hữu thụ -> loài mới. Loài mới đa bội sẽ cách li sinh sản với bố mẹ.

Vd: Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52, trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Được hình thành bằng con đường lai xa và đa bội hóa từ loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn và loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài