Bài 1 trang 45 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 45 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn:

- Một gen quy định một tính trạng.

- Một gen quy định một enzim/prôtêin.

- Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gen là một đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit hay ARN.

Lời giải chi tiết

Một gen quy định một chuỗi pôlipeptit chính xác hơn vì một prôtêin có thể gồm nhiều chuỗi pôlipeptit khác nhau cùng quy định. Một tính trạng lại có thể được quy định bởi nhiều loại prôtêin khác nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài