Hãy thêm các ví dụ về mức độ biểu hiện của kiểu gen phụ thuộc vào điều kiện môi trường

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 56 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Hãy thêm các ví dụ về mức độ biểu hiện của kiểu gen phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tập hợp các kiểu hình của cùng 1 kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau gọi là mức phản ứng của một kiểu gen.

Lời giải chi tiết

 

- Lá cây rau mác trong 3 môi trường cho 3 dạng lá khác nhau:

+ Môi trường trên cạn: Lá có hình mũi mác.

+ Môi trường dưới nước: Có thêm lá hình bản dài.

+ Môi trường chìm trong nước: Chỉ có lá hình bản dài.

 - Thỏ, chồn, cáo ở xứ lạnh:

+ Mùa đông: Lông trắng, dày.

+ Mùa hè: Lông vàng, thưa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài