Hãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a,b,c ... trong hình 43.2.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 193 SGK Sinh học 12

Quảng cáo

Đề bài

Hãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a,b,c ... trong hình 43.2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trong 1 lưới thức ăn, tập hợp các loài sinh vật có cùng mức dinh dưỡng hợp thành một bậc dinh dưỡng.

Lời giải chi tiết

a – Bậc dinh dưỡng cấp 1

b – Bậc dinh dưỡng cấp 2

c – Bậc dinh dưỡng cấp 3

d – Bậc dinh dưỡng cấp 4

e – Bậc dinh dưỡng cấp 5

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Gửi bài