Bài 6 trang 10 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 6 trang 10 SGK Sinh học 12. Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là

A. tháo xoắn phân tử ADN.

B. bẻ gãy các liên kết hidro giữa hai mạch ADN.

C. lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.

D. cả A, B, C.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sự tổng hợp không liên tục trên một mạch của ADN được tạo ra bởi hoạt động của enzim ADN polimeraza.

Lời giải chi tiết

Enzyme ADN polimerase có tác dụng lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.

Ý A,B là tác dụng của enzyme tháo xoắn

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 5 trang 10 SGK Sinh học 12

  Bài 5 trang 10 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 5 trang 10 SGK Sinh học 12. Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn.

 • Bài 4 trang 10 SGK Sinh học 12

  Bài 4 trang 10 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 4 trang 10 SGK Sinh học 12. Mã di truyền có các đặc điểm gì?

 • Bài 3 trang 10 SGK Sinh học 12

  Bài 3 trang 10 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12. Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN.

 • Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12

  Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12. Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải