Bài 2 trang 66 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 66 SGK Sinh 12

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau đây:

AaBbCcDdEe X aaBbccDdee

Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết:

a)    Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về 5 tính trạng là bao nhiêu?

b)    Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là bao nhiéu?

c)     Tỉ lệ đời con có kiểu gen giống bố là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tách riêng các cặp gen

- Tỷ lệ kiểu hình chung bằng tích tỷ lệ các kiểu hình riêng của phép lai mỗi cặp gen

Lời giải chi tiết

Phép lai: AaBbCcDdEe × aaBbccDdee

Tách riêng các cặp gen ta có:

Aa × aa → \({1 \over 2}\) Aa : \({1 \over 2}\) aa.

Tương tự với các cặp gen còn lại.

a. Tỷ lệ đời con có kiểu hình trội về 5 tính trạng:

Tỉ lệ kiểu hình trội về gen A là \({1 \over 2}\), về gen B là \({3 \over 4}\), về C là \({1 \over 2}\), về D là \({3 \over 4}\) và về gen E là \({1 \over 2}\)

Do vậy tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng sẽ bằng \({1 \over 2} \times {3 \over 4} \times {1 \over 2} \times {3 \over 4} \times {1 \over 2} = {9 \over {128}}\) 

b. Tỷ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là:

\({1 \over 2}aa \times {3 \over 4}B -  \times {1 \over 2}cc \times {3 \over 4}D -  \times {1 \over 2}ee = {9 \over {128}}\)

c. Tỷ lệ đời con có kiểu gen giống bố là :

\({1 \over 2}Aa \times {1 \over 2}Bb  \times {1 \over 2}Cc \times {1 \over 2}Dd \times {1 \over 2}Ee = {1 \over {32}}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải