Bài 4 trang 132 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 132 SGK Sinh 12

Đề bài

Tại sao lại phải bảo vệ sự đa dạng sinh học của các loài cây hoang dại cũng như các giống cây trồng nguyên thuỷ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các cây dại và các cây trồng nguyên thủy mang những bộ gen gốc.

Lời giải chi tiết

Cần phải báo vệ sự đa dạng của các loài cây, ngay cả các cây hoang dại vì sau này chúng ta có thể khai thác những gen quý hiếm từ chúng hoặc tạo ra các giống cây trổng mới.

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải