Bài 4 trang 180 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 180 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Trong các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, có loài có lợi, có loài có hại. Hãy xếp theo thứ tự từ 1 cho tới hết các mối quan hệ theo nguyên tắc sau:

-  Mối quan hệ chỉ có loài có lợi xếp trước.

-  Mối quan hệ có loài bị hại xếp sau, loài càng bị hại nhiều càng xếp về sau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định số loài có lợi, không có lợi, không có hại, có hại trong các mối quan hệ trong quần xã: cộng sinh, hội sinh, hợp tác, cạnh tranh, con mồi - vật ăn thịt, vật chủ - kí sinh, ức chế - cảm nhiễm.

Lời giải chi tiết

Theo nguyên tắc số 1 các mối quan hệ chỉ có lợi đứng trước ta có: Cộng sinh, hợp tác (cả 2 loài đều có lợi) ⟹ hội sinh (+ O)

Theo nguyên tắc 2 : loài càng bị hại nhiều càng xếp về sau ta có kí sinh (+ -) :vật chủ ít bị ảnh hưởng tới sức sống ⟹ ức chế cảm nhiễm (O -) ⟹ cạnh tranh (- -) : cả 2 loài đêu bị hại ⟹ Sinh vật ăn sinh vật khác (+ -) sinh vật bị hại chết sau khi bị sinh vật kia ăn

Vậy thứ tự là: 

Cộng sinh, hợp tác, hội sinh, kí sinh, ức chế - cảm nhiễm, cạnh tranh, sinh vật ăn sinh vật khác.

(Ghi chú: Sự sắp xếp trên có thể thay đổi trong một số trường hợp đặc biệt, ví dụ trong một số trường hợp ức chế cảm nhiễm có thể đứng trước cạnh tranh).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài