Bài 2 trang 53 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 53 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Bệnh mù màu đỏ - xanh lục ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST X quy định. Một phụ nữ bình thường có em trai bị bệnh mù màu lấy 1 người chồng bình thường. Nếu cặp vợ chồng này sinh ra được 1 người con trai thì xác suất để người con trai đó bị mù màu là bao nhiêu. Biết rằng bố mẹ của cặp vợ chồng này không bị bệnh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bệnh mù màu là do alen lặn trên vùng không tương đồng của NST X quy định sẽ di truyền chéo (mẹ sang con trai)

Lời giải chi tiết

Cách 1:

Quy ước gen : A- Bình thường; a – bị mù màu

Cặp vợ chồng này bình thường để sinh ra con trai bị bệnh mù màu (nhận alen gây bệnh từ mẹ) phải có kiểu gen: XAXa × XAY → XAXA: XAXa:XAY: XaY

Xác suất họ sinh con trai bị mù màu là 1/4

Cách 2:

Quy ước gen : A- Bình thường; a – bị mù màu. Gen nằm trên NST X không có alen tương đồng trên Y

Người vợ bình thường có em trai bị mù màu mà bố mẹ bình thường thì mẹ mang alen gây bệnh.

Kiểu gen của người vợ là:\({1 \over 2}\) XAXA : \({1 \over 2}\) XAXa

Ta có: tỷ lệ alen người vợ là: \({3 \over 4}\) XA : \({1 \over 4}\) Xa

Người chồng cho alen Y để sinh con trai, do đó xác suất người con trai đó bị mù màu là \({1 \over 4}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài