Bằng những con đường nào cacbon đã đi từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật, trao đổi trong quần xã và trở lại môi trường không khí và đất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 196 SGK Sinh học 12

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 44.2 và các kiến thức sinh học đã học, em hãy cho biết:

- Bằng những con đường nào cacbon đã đi từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật, trao đổi trong quần xã và trở lại môi trường không khí và đất?

- Có phải tất cả lượng cacbon của quần xã sinh vật được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín hay không? Vì sao?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Chu trình cacbon

Lời giải chi tiết

Con đường carbon đi vào cơ thể sinh vật là sự quang hợp ở sinh vật tự dưỡng.

Con đường đi ra là sự hô hấp, phân giải chất hữu cơ, hoạt động của con người…

Không phải tất cả lượng carbon của quần xã sinh vật được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín vì 1 phần vật chất bị lắng đọng vật chất dưới dạng than đá, dầu mỏ...

Loigiaihay.com


Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài