Mối quan hệ giữa gen và tính trạng (12)

Lý thuyết mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Quảng cáo

MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG

Sự biểu hiện của gen qua nhiều bước như vậy nên có thể bị nhiều yếu tố môi trường bên trong cũng như bên ngoài cơ thể chi phối.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài