Bài 4 trang 10 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 4 trang 10 SGK Sinh học 12. Mã di truyền có các đặc điểm gì?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Mã di truyền có các đặc điểm gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mã di truyền là trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong gen (trong mạch khuôn) quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin. 

Lời giải chi tiết

- Mã di truyền được đọc theo chiểu 5’ → 3’ từ một điểm xác định trên mARN. 

- Mã di truyền được đọc liên lục theo từng cụm 3 ribônuclêôtit không ngắt quãng. Các bộ ba không gối lên nhau.

- Mã di truyền mang tính phổ biến. Tất cả mọi sinh vật đều dùng chung một bộ mã di truyền.

- Mã di truyền mang tính thoái hoá, được hiểu là một loại axit amin được mã hoá bởi 2 hay nhiều bộ ba, trừ hai ngoại lệ AUG mã hoá cho axit amin mở đầu (mêtiônin ở sinh vật nhân chuẩn hoặc foocmin mêtiônin ở sinh vật nhân sơ), UGG mã hoá cho triptôphan.

- Mã di truyền có một bộ ba khởi đầu AUG và ba bộ ba kết thúc (UAA, UAG, UGA).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 5 trang 10 SGK Sinh học 12

  Bài 5 trang 10 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 5 trang 10 SGK Sinh học 12. Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn.

 • Bài 6 trang 10 SGK Sinh học 12

  Bài 6 trang 10 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 6 trang 10 SGK Sinh học 12. Hãy chọn phương án trả lời đúng.

 • Bài 3 trang 10 SGK Sinh học 12

  Bài 3 trang 10 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12. Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN.

 • Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12

  Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12. Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải