Trong ví dụ 2, song song với quá trình biến đổi của quần xã, các điều kiện tự nhiên của môi trường biến đổi như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 182 SGK Sinh học 12

Quảng cáo

Đề bài

Trong ví dụ 2, song song với quá trình biến đổi của quần xã, các điều kiện tự nhiên của môi trường biến đổi như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Diễn thế sinh thái

Lời giải chi tiết

Từ đầm nước mới xây dựng biến đổi thành đầm nước có nhiều sinh vật sinh sống, đất ở xung quanh đầm bị sói mòn, lắng đọng làm cho đáy đầm bị nông dần → đầm nước dần bị biến đổi thành vùng đất trũng → bằng phẳng, không còn nước.

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 41. Diễn thế sinh thái
Gửi bài