Quan sát hình 42.1, hãy cho biết các thành phần vô sinh và hữu sinh của 1 hệ sinh thái.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 187 SGK Sinh học 12

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Quan sát hình 42.1, hãy cho biết các thành phần vô sinh và hữu sinh của 1 hệ sinh thái.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thành phần vô sinh là môi trường vật lí (sinh cảnh)

Thành phần hữu sinh là quần xã sinh vật.

Lời giải chi tiết

Thành phần vô sinh: Ánh sáng, khí hậu,nhiệt độ, độ ẩm,đất, ...

Thành phần hữu sinh: Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải:

+ Sinh vật sản xuất là sinh vật có khả năng sử dụng năng lượng mặt trời để tổng hợp nên các chất hữu cơ. Gồm thực vật là chủ yếu và một số vi sinh vật tự dưỡng.

+ Sinh vật tiêu thụ gồm các động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật.

+ Sinh vật phân giải gồm chủ yếu là các vi khuẩn, nấm, một số loài động vật không xương sống (như giun đất, sâu bọ,…); chúng phân giải xác chết và chất thải của sinh vật thành các chất vô cơ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 42. Hệ sinh thái
Gửi bài tập - Có ngay lời giải