Bài 1 trang 10 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 1 trang 10 SGK Sinh học 12. Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Khái niệm gen

Lời giải chi tiết

- Gen là một đoạn cùa phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm nhất định. Sàn phẩm đó có thể là một phân tử ARN hay mộl chuỗi pôlipeptit trong phân tử prôtêin.

Ví dụ: gen hêmôglôbin anpha, gen hêmôglôbin bêta, mã hoá cho các chuỗi pôlipeptit trong phân tử hemôglôbin.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12

  Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12. Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin.

 • Bài 3 trang 10 SGK Sinh học 12

  Bài 3 trang 10 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12. Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN.

 • Bài 4 trang 10 SGK Sinh học 12

  Bài 4 trang 10 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 4 trang 10 SGK Sinh học 12. Mã di truyền có các đặc điểm gì?

 • Bài 5 trang 10 SGK Sinh học 12

  Bài 5 trang 10 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 5 trang 10 SGK Sinh học 12. Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải