Bài 1 trang 10 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 1 trang 10 SGK Sinh học 12. Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ.

Quảng cáo

Đề bài

Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Khái niệm gen

Lời giải chi tiết

- Gen là một đoạn cùa phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm nhất định. Sản phẩm đó có thể là một phân tử ARN hay một chuỗi pôlipeptit trong phân tử prôtêin.

Ví dụ: gen hêmôglôbin anpha, gen hêmôglôbin bêta, mã hoá cho các chuỗi pôlipeptit trong phân tử hemôglôbin.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài