Bài 1 trang 132 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 132 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Từ một loài sinh vật không có sự cách li về mặt địa lí có thể hình thành nên các loài khác nhau được không? Giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các cơ chế hình thành loài cũng khu vực địa lí

Lời giải chi tiết

Không có cách li địa lí thì loài mới vẫn có thể hình thành bằng các cách li giữa các quần thể của loài khiến các cá thể của các quần thể không giao phối với nhau hoặc có giao phối với nhau nhưng đời con sinh ra bị bất thụ. Các kiểu cách li có thể là cách li địa lí, cách li sinh thái, cách li sau hợp tử.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài