Bài 3 trang 64 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 64 SGK Sinh 12

Đề bài

Một đoạn chuỗi pôlipeptit là Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg được mã hoá bởi đoạn ADN sau:

- GGXTAGXTGXTTXTTTGGGGA-

- XXGATXGAXGAAGAAAXXXXT-

Mạch nào là mạch khuôn mã gốc? Đánh dấu mỗi mạch bằng hướng đúng của nó

(5’ → 3’ hay 3’ → 5’).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn axit amin có ít bộ ba mã hóa nhất sau đó so sánh với 2 mạch của gen

Sử dụng nguyên tắc bổ sung A - T; G - X; A- U và ngược lại

Lời giải chi tiết

 

Codon mở đầu

5'GAU3'

Bộ ba trên gen

3'XTA5'

Ta thấy bộ ba mở đầu có ở mạch 2:

- GGXTAGXTGXTTXTTTGGGGA-

- XXGATXGAXGAAGAAAXXXXT-

-> Vậy mạch 2 là mạch gốc.

Hướng của gen là: 

3' -GGXTAGXTGXTTXTTTGGGGA-5'

5'- XXGATXGAXGAAGAAAXXXXT-3'

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài