Bài 5 trang 10 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 5 trang 10 SGK Sinh học 12. Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5' → 3'.

Lời giải chi tiết

Do cấu trúc của phân tử ADN là có hai mạch polinucleotit đối song song \(\left( \begin{array}{l}3'\,\,\,\,\,\,\,5'\\5'\,\,\,\,\,\,\,3'\end{array} \right)\), mà enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5' → 3' nên sự tổng hợp liên tục của cả hai mạch là không thể, mà đối với mạch khuôn 3' → 5', nó tổng hợp mạch bổ sung liên tục, còn mạch khuôn 5' → 3' xảy ra sự tổng hợp ngắt quãng với các đoạn ngắn (đoạn Okazaki) theo chiều 5' → 3', ngược với chiều phát triển của phễu tái bản, rồi sau đó nối lại nhờ enzim ADN ligaza.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải