Bài 5 trang 10 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 5 trang 10 SGK Sinh học 12. Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5' → 3'.

Lời giải chi tiết

Do cấu trúc của phân tử ADN là có hai mạch polinucleotit đối song song \(\left( \begin{array}{l}3'\,\,\,\,\,\,\,5'\\5'\,\,\,\,\,\,\,3'\end{array} \right)\), mà enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5' → 3' nên sự tổng hợp liên tục của cả hai mạch là không thể, mà đối với mạch khuôn 3' → 5', nó tổng hợp mạch bổ sung liên tục, còn mạch khuôn 5' → 3' xảy ra sự tổng hợp ngắt quãng với các đoạn ngắn (đoạn Okazaki) theo chiều 5' → 3', ngược với chiều phát triển của phễu tái bản, rồi sau đó nối lại nhờ enzim ADN ligaza.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài