Bài 5 trang 82 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 82 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn một loài cây thích hợp trong số loài cây nêu dưới dây để có thể áp dụng chất cônsixin nhằm tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao.

A. Cây lúa                                         B. Cây đậu tương

C. Cây củ cải đường                           D. Cây ngô

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng conxixin gây đột biến đa bội.

Lời giải chi tiết

Sử dụng conxixin gây đột biến đa bội, phương pháp này được áp dụng cho các loài lấy cơ quan sinh dưỡng: thân, củ, lá...

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài