Bài 3 trang 10 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12. Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Lời giải chi tiết

- Nguyên tắc bổ sung: A luôn liên kết với T và G luôn liên kết với X .

- Nguyên tắc bán bảo tổn: Trong mỗi phân tử ADN con thì một mạch là mới được tổng hợp, còn mạch kia là của ADN mẹ.

Ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN 

-  Nhân đôi ADN trong pha S của kì trung gian để chuẩn bị cho quá trình nhân đôi nhiễm sắc thể và chuẩn bị cho quá trình phân chia tế bào.

- Nhân đôi ADN giải thích sự truyền đạt thông tin di truyền một cách chính xác qua các thế hệ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 4 trang 10 SGK Sinh học 12

  Bài 4 trang 10 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 4 trang 10 SGK Sinh học 12. Mã di truyền có các đặc điểm gì?

 • Bài 5 trang 10 SGK Sinh học 12

  Bài 5 trang 10 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 5 trang 10 SGK Sinh học 12. Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn.

 • Bài 6 trang 10 SGK Sinh học 12

  Bài 6 trang 10 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 6 trang 10 SGK Sinh học 12. Hãy chọn phương án trả lời đúng.

 • Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12

  Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12

  Giải bài tập Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12. Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải