Bài 1 trang 53 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 53 SGK Sinh học 12

Quảng cáo

Đề bài

Nêu các đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST X quy định.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Di truyền liên kết với giới tính

Lời giải chi tiết

1. Đối với các gen nằm trên đoạn tương đồng của NST giới tính thì di truyền tuân theo các quy luật của gen trên NST thường (sự di truyền giả NST thường).

2. Đối với các gen nằm trên vùng không tương đồng.

* Gen nằm trên đoạn không tương đồng của NST X

- Di truyền theo quy luật chéo. Ví dụ: gen lặn trên NST giới tính X của bố được di truyền cho con gái, sau đó được biểu hiện ở cháu trai.

- Kết quả lai thuận nghịch là khác nhau, có lúc tỉ lệ đều ở 2 giới, có lúc khác nhau ở 2 giới.

VD: XAXa (mẹ) × XAY (bố) →XaY : con trai bị bệnh (nhận alen gây bệnh từ mẹ)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài