Câu 3 trang 53 SGK Sinh 12

Giải bài tập Câu 3 trang 53 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Làm thế nào để biết được một bệnh nào đó ở người là do gen lặn trên NST giới tính X hay do gen trên NST thường quy định

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gen gây bệnh nằm trên NST giới tính thì kiểu hình ở đời con thường không đều ở 2 giới, có thể phát hiện nhờ phép lai thuận nghịch hoặc phép lai phân tích

Lời giải chi tiết

Dùng phép lai thuận nghịch để xác định gen lặn nằm trên NST giới tính hay NST thường quy định

+ Nếu gen lặn nằm trên NST thường: cho kết quả phép lai thuận nghịch là như nhau

+ Nếu gen lặn nằm trên NST giới tính: cho kết quả phép lai thuận nghịch ở 2 giới là khác nhau

Phép lai thuận

Phép lai nghịch

Pt/c: ♀ Mắt đỏ × ♂ Mắt trắng

F1: 100% ♀ , ♂ mắt đỏ

F2: 100% ♀ mắt đỏ : 50% ♂ mắt đỏ : 50% ♂ mắt trắng

Pt/c: ♀ Mắt trắng × ♂ Mắt đỏ

F1: 100% ♀ mắt đỏ : 100% ♂ mắt trắng

F2: 50% ♀ mắt đỏ : 50% ♀ mắt trắng : 50% ♂ mắt đỏ : 50% ♂ mắt trắng

Loigiaihay.com

Quảng cáo

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải