Bài 4 trang 78 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 78 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao ưu thế lai lại thường cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

F1 dị hợp về tất cả các cặp gen

Lời giải chi tiết

Vì ở đời sau, các alen lặn có thể tổ hợp với nhau thành đồng hợp lặn tạo điều kiện cho alen lặn có hại biểu hiện ra kiểu hình, ở đời sau tần số kiểu gen dị hợp giảm, đồng hợp tăng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài