Yêu cầu và hướng dẫn viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (thơ thất ngôn bát cú, thơ tứ tuyệt Đường luật)

Bài văn phân tích một tác phẩm văn học là gì? Yêu cầu và hướng dẫn viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (thơ thất ngôn bát cú, thơ tứ tuyệt Đường luật)? YYêu cầu và hướng dẫn viết bài văn phân tích tác phẩm thơ trào phúng Yêu cầu và hướng dẫn viết bài văn phân tích tác phẩm truyện?

Quảng cáo

1. YÊU CẦU KHI VIẾT BÀI VĂN PHÂN TÍCH MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC (BÀI THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ HOẶC TỨ TUYỆT ĐƯỜNG LUẬT)

Quảng cáo
decumar

- Giới thiệu khái quát về tác giả và bài thơ (nhan đề, đề tài, thể thơ,…); nêu ý kiến chung của người viết về bài thơ.

- Phân tích được nội dung cơ bản của bài thơ (đặc điểm của hình tượng thiên nhiên, con người; tâm trạng của nhà thơ), khái quát chủ đề bài thơ.

- Phân tích được một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật (một số yếu tố thi luật của thể thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật; nghệ thuật tả cảnh, tả tình; nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ (từ ngữ, biện pháp tu từ,…)…).

- Khẳng định được vị trí, ý nghĩa của bài thơ

2. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH VIẾT

TRƯỚC KHI VIẾT

a. Lựa chọn bài thơ

- Liệt một số bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật em đã học hoặc đã đọc.

- Lựa chọn bài thơ em hiểu và yêu thích để phân tích

b. Tìm ý:

- Tìm hiểu nhan đề và bó cục của bài thơ để nhận biết đề tài và nội dung chính

- Chia tách bài thơ thành các phần và xác định nội dung chính của từng phần.

- Tìm những nét đặc sắc về nội dung và hình thức nghệ thuật của bài thơ

+ Về nội dung: chú ý đặc điểm nổi bật của hình tượng thiên nhiên, hình tượng con người; những cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ; chủ đề bài thơ…

+ Về nghệ thuật: cách sử dụng các yếu tố thi luật của thể thơ, từ ngữ, hình ảnh, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình,…

- Tìm hiểu thông tin cơ bản về tác giả, về hoàn cảnh sáng tác để hiểu thêm về bài thơ.

c. Lập dàn ý

- Mở bài: giới thiệu khái quát, ngắn gọn về tác giả và bài thơ; nêu ý kiến chung về bài thơ

- Thân bài:

+ Ý 1: Phân tích đặc điểm nội dung:

* Phân tích hình tượng thơ (hình tượng thiên nhiên, hình tượng con người)

* Phân tích cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ

* Khái quát chủ đề của bài thơ

+ Ý 2: Phân tích một số nét đặc sắc về nghệ thuật

* Phân tích cách sử dụng thể thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật

* Phân tích những nét đặc sắc trong nghệ thuật tả cảnh, tả tình

* Phân tích nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ (từ ngữ, cấu trúc câu thơ, biện pháp tu từ…)

- Kết bài: khẳng định vị trí và ý nghĩa của bài thơ

VIẾT BÀI

- Khi viết bài, cần bám sát dàn ý đã lập; sử dụng đa dạng các hình thức trích dẫn; kết hợp phân tích với nhận xét, đánh giá

- Sử dụng từ ngữ chính xác, chọn lọc; diễn đạt sáng rõ, thể hiện được cảm xúc của người viết

- Chú ý sự khác nhau về yêu cầu, mục đích của kiểu bài ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ và kiểu bài phân tích một bài thơ

CHỈ SỬA BÀI VIẾT

Đọc lại bài viết, đối chiếu với yêu cầu của kiểu bài và dàn ý đã lập để chỉnh sửa.

- Các thông tin về nhan đề bài thơ, tên tác giả, đề tài, thể thơ và giá trị của bài thơ

- Các ý chính thể hiện đặc điểm nội dung và một số đặc sắc nghệ thuật của bài thơ

- Những nhận xét, đánh giá về vị trí, ý nghĩa của bài thơ

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close