Yêu cầu khi viết văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống

Văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống là gì? Yêu cầu khi viết văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống là gì? Hướng dẫn quy trình viết văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống

Quảng cáo

1. Yêu cầu khi viết văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống

Quảng cáo
decumar

- Nêu thông tin cô đọng, xác thực về người viết văn bản kiến nghị (cá nhân hay tập thể)

- Nêu khái quát về bối cảnh viết kiến nghị (thời điểm viết, nhu cầu viết…)

- Trình bày rõ ràng về vấn đề được kiến nghị (sự việc, hiện tượng cần quan tâm, khắc phục; tác động tiêu cực của sự việc, hiện tượng; ý nghĩa của việc xử lí, giải quyết sự việc, hiện tượng;…)

- Gợi ý, đề xuất các giải pháp cần thực hiện để khắc phục tác động không tích cực của sự việc, hiện tượng

- Bày tỏ mong muốn vấn đề kiến nghị được cấp có thẩm quyền quan tâm, xử lí.

2. Ví dụ minh họa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Th. Ch., ngày 15 tháng 9 năm 2022

KIẾN NGHỊ

Về việc lắp đặt bể bơi di động thông minh trong nhà trường

Kính gửi: Thầy hiệu trưởng Trường THCS Th. P.

Chúng em là học sinh lớp 7A do cô giáo Hoàng Thu Th. làm chủ nhiệm.

Gần đây, qua nhiều phương tiện thông tin, chúng em được biết hiện tượng học sinh bị đuối nước xảy ra rất phổ biến, khiến nhiều người, trong đó có chúng em, hết sức đau buồn và lo ngại. Hiện tượng này đã được nhìn nhận là một vấn đề xã hội cần được quan tâm giải quyết.

Hiện tại, trường của chúng ta chưa có bể bơi để phục vụ cho việc học ngoại khóa về môn bơi lộ, trong khi nhu cầu học bơi tăng cao theo đòi hỏi của việc rèn luyện thể chất và trang bị các kĩ năng sinh tồn, cụ thể ở đây là kĩ năng bơi lộ nhằm phòng chống đuối nước. Nhiều bạn trong lớp phải đi học bơi ở các cơ sở bên ngoài. Việc này không phải không gặp một số bất tiện, nhất là đối với những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Vì sự cấp thiết của việc dạy bơi, học bơi, chúng em kiến nghị: Nhà trường cần khẩn trương nghiên cứu kế hoạch lắp đặt bể bơi di động thông minh – một loại bể bơi mà theo tìm hiểu của chúng em, đã được lắp đặt thành công và sử dụng có hiệu quả ở một số cơ sở giáo dục.

Rất mong nhà trường chấp thuận kiến nghị của chúng em.

Thay mặt tập thể lớp 7A

Lớp trưởng

(Kí tên)

M.Q

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close