Nhận biết kiểu câu kể

Cách nhận biết kiểu câu hỏi? Cách nhận biết kiểu câu cầu khiến? Cách nhận biết kiểu câu cảm? Cách nhận biết kiểu câu kể

Quảng cáo

1. Cách nhận biết kiểu câu kể

Câu kể (trần thuật) là kiểu câu cơ bản, phổ biến nhất trong giao tiếp, đảm nhiệm chức năng chính là kể, nhận định, thông báo, miêu tả… nhưng cũng có khi được dùng để yêu cầu, đề nghị hay bộc lộ cảm xúc. Khi viết, câu kể thường được kết thúc bằng dấu chấm, cũng có khi bằng dấu chấm than hay chấm lửng.

Quảng cáo
decumar

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Đây là Hoa

Ví dụ 2: Bầu trời rất nhiều mây và sao

Ví dụ 3: Không ai tắm hai lần trên một dòng sông

Ví dụ 4: Cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của Việt Nam

Ví dụ 5: Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam

Ví dụ 6: Hôm nay là thứ sáu ngày 13

Ví dụ 7: Trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rỏ xuống những giọt nước mắt

Ví dụ 8: Trời mưa rất to nên em không thể về nhà được

Ví dụ 9: Bố em là bác sĩ

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close