Yêu cầu và hướng dẫn viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)

Yêu cầu và hướng dẫn viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với cộng đồng, đất nước)? Yêu cầu và hướng dẫn viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)?

Quảng cáo

1. YÊU CẦU KHI VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG (MỘT THÓI XẤU CỦA CON NGƯỜI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI)

Quảng cáo
decumar

- Nêu được vấn đề nghị luận

- Làm rõ vấn đề nghị luận (giải thích vấn đề đời sống được bàn luận)

- Trình bày được ý kiến phê phán của người viết, nêu lí lẽ và bằng chứng để chứng minh sự phê phán là có cơ sở

- Đối thoại với những ý kiến khác (giả định) nhằm khẳng định quan điểm của người viết.

- Khẳng định ý kiến phê phán, rút ra bài học

2. HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG (MỘT THÓI XẤU CỦA CON NGƯỜI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI)

TRƯỚC KHI VIẾT

a. Lựa chọn đề tài: suy ngẫm về chính mình và quan sát hành vi, lối sống của những người xung quanh hoặc tìm hiểu trên sách báo, phương tiện truyền thông để nhận ra những thói xấu của con người, từ đó chọn được vấn đề để bàn luận

b. Tìm ý: Sau khi xác định được vấn đề nghị luận, hãy tìm ý bằng cách trả lời một số câu hỏi:

- Vấn đề được nêu ra là gì?

- Vấn đề đó được hiểu như thế nào? Vì sao nó đáng phê phán?

- Làm thế nào để ý kiến phê phán của mình có sức thuyết phục?

- Liệu có ý kiến nào không đồng tình với ý kiến phê phán của mình không?

c. Lập dàn ý

- Mở bài: nêu vấn đề nghị luận (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)

- Thân bài:

+ Làm rõ vấn đề nghị luận

+ Trình bày ý kiến không đồng tình (giả định) với ý kiến của người viết và tranh luận với ý kiến đó

- Kết bài: khẳng định ý kiến phê phán, rút ra bài học

VIẾT BÀI

Khi viết bài, em cần chú ý:

- Lí lẽ cần sáng rõ, chặt chẽ

- Các bằng chứng cần đa dạng, xác thực. Nêu cả những trải nghiệm của bản thân (nếu có)

- Khi phê phán cần sử dụng lời lẽ đúng mực

CHỈNH SỬA BÀI VIẾT

Đối chiếu bài viết của em với yêu cầu của kiểu bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại), chỉnh sửa những chỗ cần thiết sao cho:

- Vấn đề nghị luận được nêu một cách rõ ràng, được giải thích đầy đủ, toàn diện.

- Ý kiến phê phán được nêu một cách mạch lạc, chắc chắn, lí lẽ xác đáng và bằng chứng thuyết phục.

- Ý kiến phê phán được khẳng định trên cơ sở đối sánh với các quan điểm khác về vấn đề.

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close