Đặc điểm của câu hỏi tu từ

Câu hỏi tu từ là gì? Câu hỏi tu từ có đặc điểm gì? Câu hỏi tu từ có tác dụng gì?

Quảng cáo

1. Đặc điểm của câu hỏi tu từ

Câu hỏi tu từ thường có những đặc điểm thường thấy như sau:

Quảng cáo
decumar

- Có đầy đủ hình thức của một câu nghi vấn và luôn có dấu chấm hỏi để kết thúc một câu

- Câu hỏi tu từ được sử dụng nhằm khẳng định, hoặc nhấn mạnh nội dung, ý nghĩa nào đó mà người nói hoặc người viết muốn biểu đạt đến người khác

- Thông tin được truyền đạt phải dễ hiểu, dễ tiếp thu đối với người đọc, người nghe

- Thông tin luôn mang ý nghĩa tượng trưng cho một vấn đề nào đó

- Được dùng theo cách nói ẩn dụ, nhằm thể hiện sắc thái biểu đạt

- Có thể mang hàm ý phủ định với nội dung được người nói, người viết nhắc đến trong câu

2. Ví dụ minh họa

“- Cậu có đi xem phim với tớ không?

- Cậu không thấy tớ còn nhiều bài tập thế này à?”

=> Câu thứ nhất là câu có mục đích hỏi. Câu thứ hai có hình thức là câu hỏi nhưng lại biểu thị sự từ chối (không đi xem phim được) => Câu thứ hai là câu hỏi tu từ

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close