Nhận biết kiểu câu cảm

Cách nhận biết kiểu câu hỏi? Cách nhận biết kiểu câu cầu khiến? Cách nhận biết kiểu câu cảm? Cách nhận biết kiểu câu kể

Quảng cáo

1. Cách nhận biết kiểu câu cảm

Câu cảm (cảm thán) là kiểu câu được dùng để bộc lộ cảm xúc của người nói hay người viết, thường có sự hiện diện của những từ ngữ cảm thán như: ôi, than ôi, hỡi ôi (ơi), chao ôi (ơi), trời ơi (ôi), thay, biết (xiết) bao, biết chừng nào,… Khi viết, người ta thường kết thúc câu cảm bằng dấu chấm than.

Quảng cáo
decumar

2. Ví dụ minh họa

A, mẹ về!; Ôi, bông hoa đẹp quá!; Ôi giời ơi, thế thì đợi đến sáng!

=> Đây là các câu cảm thán có nòng cốt câu với những cấu trúc khác nhau, nhưng điểm chung là yếu tố cảm thán cùng nằm trong cùng một câu với những yếu tố khác.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close