Khái niệm thành phần biệt lập

Thành phần biệt lập là gì? Thành phần biệt lập có mấy loại? Dấu hiệu nhận biết các thành phần biệt lập

Quảng cáo

1. Thành phần biệt lập là gì?

Thành phần biệt lập là thành phần phụ có tính độc lập với nòng cốt câu, không tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu.

Quảng cáo
decumar

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

“Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

Ví dụ 2: “Hoàng ơi, hôm nay đi ra công viên chơi đi”.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close