Khái niệm từ tượng thanh

Từ tượng thanh là gì? Từ tượng thanh có tác dụng gì?

Quảng cáo

1. Thế nào là từ tượng thanh?

Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh trong thực tế, chẳng hạn: khúc khích, róc rách, tích tắc,…

Quảng cáo
decumar

2. Ví dụ minh họa

Đom đóm bay ngoài ao. Đom đóm đã vào nhà

Em bé nhìn đóm bay, chờ tiếng bàn chân mẹ

Bàn chân mẹ lội bùn ì oạp phía đồng xa

(Vũ Quần Phương, Đợi mẹ)

Ì oạp: mô phỏng âm thanh mạnh, liên tiếp của bàn chân lội trong bùn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close