Tác dụng của biện pháp đảo ngữ

Biện pháp tu từ đảo ngữ là gì? Biện pháp đảo ngữ có tác dụng gì?

Quảng cáo

1. Biện pháp đảo ngữ có tác dụng gì?

Quảng cáo
decumar

Tác dụng: nhấn mạnh đặc điểm (màu sắc, đường nét,…), hoạt động, trạng thái của sự vật, hiện tượng, gợi ấn tượng rõ hơn hoặc bộc lộ cảm xúc của người viết (người nói).

2. Ví dụ minh họa

- Trật tự thông thường:

Mái tóc người cha bạc phơ.

- Trật tự đảo:

Bạc phơ mái tóc người cha

Ba mươi năm Đảng nở hoa tặng Người

(Tố Hữu)

=> Sắc thái tu từ thể hiện ở chỗ: nhấn mạnh vào những thành phần đảo. Trong ví dụ trên, bạc phơ khi đưa lên đầu câu, đã trở thành yếu tố tiếp nhận thứ nhất của chuỗi lời nói.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close