Nhậ̣n biết kiểu câu cầu khiến

Cách nhận biết kiểu câu hỏi? Cách nhận biết kiểu câu cầu khiến? Cách nhận biết kiểu câu cảm? Cách nhận biết kiểu câu kể

Quảng cáo

1. Cách nhận biết kiểu câu cầu khiến

Câu khiến (cầu khiến) là kiểu câu dùng để ra mệnh lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo,… thường có mặt các từ cầu khiến như: hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào,… Khi viết, câu khiến được kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm, tùy vào mức độ nhấn mạnh của người nói đối với yêu cầu được phát ra.

Quảng cáo
decumar

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: “Hãy bật điện lên cho sáng nào!” => Từ “hãy” ở đây là từ cầu khiến muốn yêu cầu một ai đó thực hiện một việc nào đó.

Ví dụ 2: “Thôi không phải khóc, mạnh mẽ lên nhé.” => Từ “ thôi” là từ câu khiến có ý khuyên bảo ai đó.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close