Phân loại trợ từ

Trợ từ là gì? Trợ từ có bao nhiêu loại?

Quảng cáo

1. Phân loại trợ từ

Trợ từ có thể chia thành hai loại:

Quảng cáo
decumar

- Trợ từ nhấn mạnh (những, có, chính, mỗi, ngay,…): thường đứng trước các từ ngữ cần được nhấn mạnh.

- Trợ từ tình thái (tiểu từ tình thái) (à, ạ, nhỉ, nhé, nha, nhen, nghen, đấy, này,…): thường đứng ở đầu và cuối câu, có tác dụng tạo kiểu câu nghi vấn, câu khiến, câu cảm thán hoặc thể hiện thái độ đánh giá, tình cảm của người nói.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: trợ từ nhấn mạnh

Má đưa cho tôi những mười tờ một trăm, bảo mua ngay một chồng vở mới.

=> “Những” trong câu trên là trợ từ, có chức năng nhấn mạnh mức độ về lượng nhiều hơn mức cần có hay mong đợi

Ví dụ 2: trợ từ tình thái

Bác này lí luận hay nhỉ! (Mô-li-e, Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục)

=> “Nhỉ” trong câu trên là trợ từ tình thái, biểu thị ý mỉa mai, dùng ở cuối câu cảm thán

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close