Khái niệm từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa có mấy loại?

Quảng cáo

1. Từ đồng nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

Quảng cáo
decumar

2. Ví dụ minh họa

Xe lửa = tàu hỏa

Con lợn = con heo

Đen = mực = huyền

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close