Chức năng của câu phủ định

Câu phủ định là gì? Câu phủ định có chức năng gì? Câu phủ định có mấy loại? Khi sử dụng câu dụng câu phủ định cần lưu ý gì?

Quảng cáo

1. Chức năng của câu phủ định

Câu phủ định dùng để:

Quảng cáo
decumar

- Thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó.

- Phản bác một ý kiến, một nhận định

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: “Tôi không đi học”, “Tôi chưa đi học”, “Tôi chẳng đi học”

=> Thông báo, xác nhận rằng “tôi” không đi học

Ví dụ 2: Thầy sờ vòi bảo:

– Tưởng con voi như thế nào, hóa ra nó sun sun như con đỉa.

Thầy sờ ngà bảo:

Không phải, nó chần chẫn như cái đòn càn.

Thầy sờ tai bảo:

– Đâu có! Nó bè bè như cái quạt thóc

(Thầy bói xem voi)

=> Thầy sờ ngà muốn bác bỏ ý kiến của thầy sờ vòi

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close