Cách sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ

Phương tiện phi ngôn ngữ là gì? Phương tiện phi ngôn ngữ sử dụng thế nào?

Quảng cáo

CÁCH SỬ DỤNG VÀ TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ

Quảng cáo
decumar

-Trong giao tiếp ngôn ngữ, các phương tiện phi ngôn ngữ thường được dùng kèm để bổ trợ cho phương tiện ngôn ngữ; đồng thời có thể được dùng để giải thích thêm cho các phương tiện phi ngôn ngữ.

-Trong những hình thức giao tiếp khác, nhiều trường hợp, người ta chỉ cần hoặc chỉ có thể sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (dùng đèn giao thông, vẫy cờ,...) để giao tiếp mà vẫn đạt hiệu quả.

- Mỗi loại phương tiện phi ngôn ngữ có chức năng biểu đạt nghĩa khác nhau. 

+ Các số liệu thường được sử dụng để cung cấp những thông tin cụ thể, chính xác.

+ Các đường nối giữa các hình vẽ thường được dùng để biểu đạt mối quan hệ giữa các thông tin.

+Các biểu đồ, sơ đồ giúp trình bày thông tin một cách hệ thống.

+Các hình ảnh làm tăng tính hấp dẫn và trực quan của thông tin,...

Tùy theo mục đích sử dụng mà người viết lựa chọn loại phương tiện phi ngôn ngữ phù hợp.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close